MemorialCare Orange Coast Medical Center là một bệnh viện bất vụ lợi phục vụ vùng Fountain Valley, Huntington Beach và những vùng lân cận.

Tại bệnh viện MemorialCare Orange Coast Medical Center, chúng tôi quyết tâm đặt tiêu chuẩn xuất sắc với phẩm chất cao lên sự chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Chúng tôi có trên 800 bác sĩ, cùng với y tá và những nhà nghiên cứu lâm sàng khác với nhiệm vụ nghiên cứu và áp dụng những kỹ thuật tốt nhất trong y khoa. Chúng tôi rất hãnh diện là Bệnh Viện Được Công Nhận Y Tá Xuất Sắc bởi Trung Tâm Chứng Chỉ Y Tá Tại Hoa Kỳ và được chọn là Nơi Làm Việc Hàng Đầu trong chín năm liên tiếp, và là Bệnh Viện Tốt Nhất Số 1 ở Quận Cam trong bốn năm liên tiếp bởi đọc giả của báo Orange County Register.

Nhóm nhân viên y tế của chúng tôi bao gồm có các bác sĩ và nhân viên Việt Nam.

Chúng tôi phục vụ thức ăn Việt Nam cho bệnh nhân.

Chương trình phục vụ cộng đồng bao gồm:

Bệnh viện cung cấp những dịch vụ sau đây:

 • Phòng Cấp Cứu: Mở cửa 24 tiếng
 • Trung Tâm Chụp Hình và Truy Tầm Ung Thư Vú MemorialCare: Chụp hình 3-D Mammogram, Siêu Âm Vú, Chụp MRI Vú, Sinh Thiết truy tầm ung thư Vú và Chụp Hình Độ Đặc của Xương
 • Trung Tâm Hộ Sản và Khu Chăm Sóc Đặc Biệt Cho Trẻ Sơ Sinh:
 • Trung Tâm Chụp Hình MemorialCare: Chụp Quang Tuyến, Siêu Âm, CAT-scan, MRI, PET-scan, PET/CT-scan, Nuclear Medicine và DAT-scan
 • Viện Tim Mạch MemorialCare: Siêu Âm Tim, Đo Điện Tâm Đồ Tim, Thử Tim/Stress Test, Chụp Hình Phóng Xạ Tim, Thông Tim, Nông Mạch Máu Tim, Giải Phẫu Tim và chương trình phục hồi tim sau khi giải phẫu
 • Viện Ung Thư MemorialCare: Y tá điều hướng giúp đỡ bệnh nhân qua quá trình điều trị, khu nghiên cứu, chẩn đoán và chữa trị ung thư với nhiều bác sĩ chuyên khoa ưu tú trong vùng
  • Trung tâm ngoại trú truyền máu, thuốc hóa trị, chích thuốc và truyền thuốc trụ sinh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi: (714) 378-7944
  • Chương trình truy tầm Ung Thư Phổi bao gồm:
   • Chụp hình CT scan với liều phóng xạ thấp
   • Y Tá Điếu Hướng giúp bệnh nhân qua quá trình chẩn đoán và chữa trị ung thư phổi
   • Giúp đỡ bệnh nhân ngừng hút thuốc
   • Vui lòng gọi Robin Phillips, Y Tá Điều Hướng, (714) 378-7650
 • Giải Phẫu Với Sự Hỗ Trợ Của Robot: Vết cắt nhỏ, giải phẫu với sự hỗ trợ của Robot về sản phụ khoa, giải phẫu vùng ngực, giải phẫu tổng quát và ung thư ruột già
 • Trung Tâm Xạ Trị Ung Thư: Cung cấp thiết bị Accuray CyberKnife và kỹ thuật trị liệu xạ trị bao gồm máy gia tốc tuyến tính thẳng RapidArc
 • Chương Trình Thay Khớp Xương: Lớp hướng dẫn trước và sau khi giải phẫu, nhóm vật lý trị liệu, và theo dõi sau khi xuất viện
 • Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Cột Sống: Chương Trình Điều Trị Không Cần Phẫu Thuật và Chăm Sóc Cột Sống Toàn Diện với Phẩm Chất Cao
  • Lấy hen hoặc biết thêm chi tiết, vui lòng gọi: (714) 861-4830
 • Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu Ngoại Chẩn: Phục hồi cơ thể, khả năng nói, và cơ thể bệnh nhân ung thư; Chương Trình Phục Hồi Chức Năng Cân Bằng & Rối Loạn Tiền Đình
  • Lấy hẹn hoặc biết thêm chi tiết, vui lòng gọi: (714) 378-5095
 • Chương Trình Phục Vụ Thành Viên Cao Niên: miễn phí bao gồm phương tiện di chuyển về y tế không khẩn cấp trong vòng 7 miles của bệnh viện (vài trường hợp giới hạn được áp dụng)

Muốn biết thêm thông tin hoặc chi tiết, vui lòng gọi: (714) 378-7000 (English) hoặc (714) 378-7403 (Vietnamese)

English Translation

MemorialCare Orange Coast Medical Center is a nonprofit hospital serving Fountain Valley, Huntington Beach and surrounding area.

At Orange Coast Medical Center, we are committed to setting the standard of excellence for high quality patient care. We have more than 800 doctors, along with nurses and other clinicians, who study and implement best practice medicine. We are proud to be a Magnet designated hospital and to have been named a Top Workplace for 10 consecutive years, and the number one Best Hospital in Orange County for a fourth consecutive years by the reader of the Orange County Register.

On our medical staff, we have Vietnamese speaking physicians and staff.

We also offer Vietnamese food selections.

Outreach Community Programs: 

Hosptial Services Include:

 • Emergency Department: Open 24 hours
 • MemorialCare Breast Center: 3-D Mammograms, Breast ultrasound, Breast MRI, biopsy to detect breast cancer, and bone density testing
 • Childbirth center and NICU:
 • MemorialCare Imaging Center: X-ray, Ultrasound, CT scan, lung cancer screening program, MRI, PET and PET/CT scan, Nuclear Medicine and DaT scan
 • MemorialCare Cardiovascular Institute: Echocardiography, EKG, Stress tests, Cardiac Nuclear Medicine, cardiac catheterization and cardiac surgery in one suite, and cardiac rehabilitation
 • MemorialCare Cancer Institute: nurse navigator helps guide through the treatment process, facilities for research, diagnosis and treatment of with outstanding specialists in the area
  • Outpatient Infusion Center: blood transfusion, antibiotic therapy, chemotherapy and injections. For more information, please call: (714) 378-7944
  • Lung Cancer Screening Program including:
   • Low dose CT scan
   • Nurse navigator helps patient go through the process of diagnosis and treatment
   • Smoking Cessation program
   • Please call nurse navigator, Robin Phillip (714) 378-7650
 • Robotic-Assisted Surgery: Minimally invasive, robotic-assisted surgery for gynecology, thoracic, general and colorectal surgeries.
 • Radiation Oncology Center: Accuray CyberKnife and other radiation therapy technology including a RapidArc liner accelerator
 • Joint Replacement Program: Pre and Post–operative education, group physical therapy, and follow up after discharge
 • Spine Health Center: Non-surgical treatment and comprehensive quality spine care
 • Physical Therapy: Physical, speech, cancer therapy; balance and vestibular rehabilitation program
 • Vietnamese Outreach Program and Senior Plus Program:  Free-of-charge including transportation (some restrictions apply)

For more information or any questions, please call (714) 378-7000 or (714) 378-7403.

Online Classes

Vietnamese Benefits of Breastfeeding

Vietnamese Childbirth Series - Prerecorded

Meet Our Primary Care Physicians and Specialists who serve the Vietnamese Community

Specialists

Specialists Continued