Lớp học bao gồm những lợi ích và rủi ro của việc thử chuyển dạ để sinh thường sau khi sinh mổ (TOLAC), lợi ích và rủi ro của việc tiếp tục sinh mổ, lý do sinh mổ, dự đoán khả năng sinh thường sau khi sinh mổ, quá trình chuyển dạ (bao gồm dấu hiệu chuyển dạ, các giai đoạn chuyển dạ, tư thế chuyển dạ, kiểm soát cơn đau), và quy trình Trung tâm Y tế Orange Coast hỗ trợ quý vị trong quá trình chuyển dạ và sinh con.