Cost: $10

This 90-minute private breastfeeding consultation helps prepare a new mom for breastfeeding during the postpartum period. By appointment only. For more information, please call (714) 378-7833.

Lệ phí $10

Buổi tư vấn riêng tư về nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài 90 phút này giúp hỗ trợ cho các bà mẹ sau khi sinh.  Chỉ theo lịch hẹn. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (714) 378-7833.

Dates in this Series

January 18, 2021
January 25, 2021
February 01, 2021
February 08, 2021
February 15, 2021
February 22, 2021
March 01, 2021
March 08, 2021