Cost: $10

This 90-minute private breastfeeding consultation helps prepare a new mom for breastfeeding during the postpartum period. By appointment only. For more information, please call (714) 378-7833.

Lệ phí $10

Buổi tư vấn riêng tư về nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài 90 phút này giúp hỗ trợ cho các bà mẹ sau khi sinh.  Chỉ theo lịch hẹn. Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (714) 378-7833.

Dates in this Series

October 12, 2020
October 19, 2020
October 26, 2020
November 02, 2020
November 09, 2020
November 16, 2020
November 23, 2020
November 30, 2020