Vui lòng gọi (714) 378-7833 để làm hẹn cho buổi tư vấn.

This complimentary prenatal one-on-one visit with a certified lactation consultant includes a discussion about breastfeeding, tips for how to prepare before the baby arrives, and helpful hints to promote successful breastfeeding after birth. For more information and to register, please call (714) 378-7833.

Buổi tư vấn tiền sản riêng tư với chuyên gia tư vấn về sữa mẹ bao gồm thảo luận về việc cho con bú, các bước chuẩn bị, và những gợi ý hữu ích để giúp quá trình nuôi con bằng sữa mẹ được thành công sau khi sinh. Để biết thêm thông tin và làm hẹn cho buổi tư vấn, vui lòng gọi (714) 378-7833.

Who Should Attend

Expectant parents

Instructor Name

Thao Ngo

Instructor Email