Cost: $10

This 90-minute private breastfeeding consultation helps prepare a new mom for breastfeeding in the days following birth. You will learn about the benefits of breastfeeding, positioning and challenges in breastfeeding. For parents delivering at Orange Coast Medical Center. By appointment only. Will not be held on holidays.

Lệ phí $10

Buổi tư vấn riêng tư về nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài 90 phút này giúp hỗ trợ cho các bà mẹ sau khi sanh. Qúy vị sẽ được hướng dẫn về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ, các tư thế khi cho con bú, và làm thế nào để vượt qua những thách thức khi cho con bú. Chương trình chỉ dành cho các bệnh nhân đã sanh con tại Trung tâm Y tế Orange Coast. Buổi tư vấn chỉ theo lịch hẹn. Sẽ không được tổ chức vào các ngày lễ.

Dates in this Series

December 07, 2020
December 14, 2020
December 21, 2020
December 28, 2020
January 04, 2021
January 11, 2021
January 18, 2021
January 25, 2021

Orange Coast Medical Center

18111 Brookhurst Street

Fountain Valley, CA 92708

(714) 378-7000

Get Directions